Geschiedenis

Apollotempel in Delphi in het oude Griekenland.
De naam "Ken U Zelven", stond op de Apollotempel in Delphi in het oude Griekenland. De betekenis hiervan is dat de mens eerst zichzelf moet leren kennen alvorens de ander te kunnen begrijpen. Dit is nodig voor de groei van het bewustzijn, het leren kennen van je levenspad en de lessen in dit leven. In 1920 werd de vereniging Ken U Zelven opgericht door 2 gefortuneerde heren, die op deze wijze het spiritualisme wilden verspreiden met als doel aan te tonen dat er een leven voor en na dit leven bestaat en dat er meer is dan wat men met het blote oog kan waarnemen. Het gebouw Ken U Zelven was destijds in De Ruijterstraat te Den Haag.

De vereniging Harmonia gaf toen avonden in het gebouw Ken U Zelven. In 1960 werd Herman den Hollander bestuurslid van vereniging Harmonia en was de secretaris. Hij had in feite een dubbele functie want Ken U Zelven werd hierbij betrokken. In 1968 kocht Ken U Zelven het gebouw op de Laan van Poot 292, het gebouw dat eerst bewoond werd door de Mormonen. Er moest een hoop opgeknapt worden en de bestuursleden deden dit grotendeels zelf.

 

In 1982 werd Ken U Zelven een stichting en Herman den Hollander werd hiervan de voorzitter. Als een ware vader zorgde Herman voor de stichting. Het was als het ware zijn tweede huis. Hij was de stuwende kracht achter Ken U Zelven. Herman was een bouwer, in het zoeken naar de waarheid. In de jaren 70 is stichting Ken U Zelven openbare avonden gaan organiseren. Samen met zijn vrouw Nel den Hollander-Koele, die jarenlang het secretariaatswerk verzorgde, zorgden beiden ervoor dat Ken U Zelven tot bloei kwam.
Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest van de stichting, werd Herman ere voorzitter en Henk Crielaard trad in zijn voetsporen en werd tot voorzitter benoemd. Henk is net als Herman een gedreven voorzitter van stichting Ken U Zelven.

Op dit moment bestaat het bestuur van Ken U Zelven uit de volgende bestuursleden:

*   Henk Crielaard,           voorzitter

*   Carla Reul-de Regt,     secretaris

*    Martin Reul,                penningmeester         

*    Linda Thomas- Reul,  bestuurslid

Wat brengt "Ken U Zelven".

Elke woensdagavond is er een openbare avond en 1x per jaar organiseren wij op een zaterdag een contactdag. Ken U Zelven is een spirituele stichting. Door  vanuit de andere wereld ontvangen inzichten, laten wij u de onzichtbare wereld ontdekken die belangrijker is dan men op het eerste gezicht zou vermoeden en waaraan door onwetendheid dikwijls wordt voorbij gegaan.
De inzichten zijn bedoeld als richtlijn en steun en dikwijls werken zij troostend op uw levenspad. Voor de levensopdracht, welk een ieder van ons in zich meedraagt, is het van belang dat men zich bewust gaat worden van de zin van het leven. De gedachte dat er een leven na dit aardse leven is, is dan bijna een vanzelfsprekende volgende stap. De geest leeft eeuwig voort en deze is daardoor in staat vanuit die andere wereld weer informatie door te geven, die van groot belang kan zijn om inzicht te geven aan de op aarde levende mens.
De mens neemt alle kennis van zijn eeuwige geest in zich mee naar een nieuw aards leven. Deze kennis is in het nieuwe leven weer onbewust geworden. Men moet dit in het nieuwe aardse leven weer bewust zien te maken. Dit kan slechts door heel gericht naar u zelf te kijken, zodat het onderbewustzijn, waarin uw eigen eeuwige kennis zich bevindt weer in dit leven voor u toegankelijk kan worden gemaakt.

De driehoek staat voor de drie-eenheid; lichaam; ziel en geest. Het staat voor de naastenliefde en samenwerking met intelligenties uit "de Geest"; vanuit het ''witte licht'' oftewel de "Godskracht" die het Al beheerst. De witte en de zwarte driehoek staan voor de tegenstellingen hier op aarde waardoor de mens in staat is lessen te leren en te groeien qua bewustzijn. Het hart staat voor geestelijke liefde. Liefde overwint uiteindelijk alles. Het oog staat voor de ziel die nauw verwant is met de intuïtie. De ziel spoort ons aan om dingen te ondernemen en de intuïtie is de richtingwijzer op ieders individuele pad c.q.; landkaart om je de weg te wijzen in dit leven, als je ernaar wil luisteren. De zwarte dwarslijn is de drempel van dit leven naar een ander bewustzijn toe. De bovenste driehoek staat voor wat wij als mens niet weten en niet kunnen bevatten maar wat er wel is. Het is het onmetenlijk en onbegrensde.

Het logo is ooit ontworpen door Wilma Smeets.