Mediums

De spirituele stichting "Ken U Zelven" werkt met mediums die achter het gedachtengoed van Ken U Zelven staan. Zij geven de zuivere gedachten van de Andere Wereld door en zij willen dit overbrengen aan de bezoekers op onze bijeenkomsten, die uit de soms zo persoonlijk voor hen bestemde boodschap troost en steun en inzicht zowel als adviezen ontvangen. Kennis die vanuit de Andere Wereld wordt doorgegeven kan tevens een totaal andere kijk op het eigen leven gaan geven.

KENNIS MAKEN MET HET ONZICHTBARE ...

Het "spirituele" beleven is op diverse manieren te ervaren. Bijvoorbeeld door verschillende manieren van werken via mediums. Hetzij met helderziende waarnemingen, helderhorendheid of helderwetendheid, enz. De berichten vanuit de onzichtbare Wereld zijn voor mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen vaak een nieuwe opmerkelijke belevenis. Voor velen is dit "DE" aanzet om zich in deze "onzichtbare" materie te verdiepen, waardoor het dagelijkse leven in een ander licht komt te staan.

Wie zich al langere tijd verdiept in het "spirituele/paranormale" heeft zich mogelijk al voorzichtig een beeld kunnen vormen van de Andere Wereld en van de bijzondere onzichtbare verbinding tussen hemel en aarde die voor ons mensen van groter belang is dan wij zo één, twee, drie vermoeden.

Deze manier van werken en denken is de basis voor avonden bij Ken U Zelven.